Het succes van een grote verbouwing aan uw woning is voor een groot deel afhankelijk van het vakmanschap van de aannemer die u inschakelt. Want de aannemer speelt een centrale rol. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden en heeft invloed op de prijs van uw verbouwing. Daarom is het van belang dat u een vakman inhuurt. Maar alleen vakmanschap is niet voldoende. U wilt ook een aannemer die bereid is om met u te overleggen, meedenkt en advies geeft. Kortom, u bent vooral op zoek naar een aannemer waar u een goed gevoel bij heeft. Neem daarom voldoende tijd om een geschikte aannemer te vinden. Bezoek zijn website, controleer of hij aan alle wettelijke eisen voldoet en zoek referenties en vraag of ze hun ervaringen met u willen delen.
Aannemer

Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Uw grote verbouwing vraagt een flinke investering. Daarom wilt u uiteraard dat het werk kwalitatief goed wordt uitgevoerd en dat er met moderne methoden en technieken wordt gewerkt. Door zijn opleiding krijgt u al een goede indruk van de kennis en kunde van uw aannemer. Maar de technieken in de bouw veranderen snel, en u wilt graag dat hij op de hoogte is van de nieuwste technieken. Controleer daarom of uw aannemer lid is van een beroepsorganisatie. Dan weet u dat hij door middel van opleidingen en bijscholing op de hoogte is van nieuwe ontwikkelingen in de branche en van wijzigingen in wet- en regelgeving. Ook keurmerken en certificering zijn indicaties van het vakmanschap van een aannemer.

Geeft vakkundig advies

Een goede indruk van de kwaliteit van een aannemer krijgt u ook als u met hem over uw project in gesprek gaat. Een goede vakman zal u gevraagd en ongevraagd advies geven. Over de beste materiaalkeuze, de kwaliteit van de bouwconstructie en over de risico’s. Hij kan u dus ook vertellen waar hij technische problemen verwacht of waar de risico’s zitten die het project onuitvoerbaar kunnen maken. Een vakman geeft bovendien advies over de financiële en wettelijke aspecten van de verbouwing. Met zijn ervaring en technisch inzicht kan hij u vertellen of en van welke subsidies en fiscale voordelen u gebruik kunt maken.
vakkundig

Niet bang zijn van kritische vragen

Met een goede aannemer kunt u van gedachten wisselen over allerlei dingen die u op uw lever heeft. Ook bij kritische vragen heeft hij het geduld om op al uw vragen een tevredenstellend antwoord te geven. Het doet er niet toe of dat vragen zijn op technisch gebied, financieel, over de planning of over de onderlinge samenwerking. Hij staat in het middelpunt van uw project en u heeft het recht om dat als opdrachtgever en financier kritisch te volgen.

Fier op zijn projecten (referenties)

U krijgt veel informatie over uw aannemer als u contact opneemt met één of meer referenties. Als een aannemer niet bereid is om u in contact te brengen met een tevreden klant zegt dat al veel. Dan heeft hij kennelijk iets te verbergen. Als hij dat wel doet en trots is op de projecten die hij heeft gedaan, is zo’n klant een uitstekende bron van informatie. Hij kan u vertellen hoe de aannemer te werk gaat en op welke manier hij communiceert met zijn opdrachtgever. Als u met eigen ogen wilt zien of uw aannemer goede kwaliteit levert is het mogelijk om bij één of meer referenties langs te gaan.
aannemers bedrijf

Tip: Vergelijk bouwbedrijven

Het is verstandig om offertes aan te vragen bij meerdere aannemers. Zo kunt u gelijk navraag doen naar de punten zoals deze besproken zijn op deze pagina. Bouwbedrijf gezocht? Op AB-bouwbedrijf.be vergelijk je gemakkelijk meerdere offertes van erkende aannemers.

Heldere afspraken

Om een bouwproject probleemloos uit te kunnen voeren is het absoluut noodzakelijk dat u de afspraken met de aannemer schriftelijk vastlegt in een contract. Daarin staan de afspraken over de prijs, de planning, de manier waarop met meerwerk wordt omgegaan, en wie waarvoor verantwoordelijk is. Zet zoveel mogelijk afspraken op papier. Dus ook wat er wel en niet wordt geleverd voor de overeengekomen prijs. Ook de datum waarop het project van start gaat, de voortgang en de datum waarop het project wordt opgeleverd moet worden vastgelegd. Het is verstandig om ook schriftelijk vast te leggen onder welke condities de uitvoeringstermijn kan worden verlengd.

Kwaliteitslabel

Behalve dat zij aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie kunnen veel aannemers met kwaliteitslabels extra garanties bieden over hun vakmanschap. Zoals het STS-certificaat (voor spouwmuurisolatie) en het EBA-label (Duurzaam en Energiebewust bouwen). Maar er zijn nog veel meer labels en de kwaliteit van die labels is divers. U kunt deze certificaten het best voor kennisgeving aannemen, maar ze niet van doorslaggevende betekenis laten zijn bij uw keuze voor een aannemer. Van de vakkennis van een aannemer is beter een goede indruk te krijgen, door via de Kruispuntbank voor Ondernemingen te controleren hoelang het bedrijf al bestaat en welke opdrachten het heeft uitgevoerd.
Vakman

Vakman zonder schulden

Als u een geschikte aannemer heeft gevonden is het tenslotte belangrijk dat u controleert of hij zakelijk gezond is. Dat kan via de website van de FOD Economie. Om tijdens de uitvoering van het project financiële problemen te voorkomen wordt aangeraden om alle betalingen door middel van facturen te verantwoorden, zodat er geen werkzaamheden zwart kunnen worden gedaan. Een andere tip is om nooit cash uit te betalen.